Όροι χρήσης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – GDPR

Ο Κανονισμός Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR) εφαρμόζεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 25 Μαΐου 2018. Εισάγει νέους κανόνες για τις ειδοποιήσεις περί απορρήτου, καθώς και για την επεξεργασία και τη διασφάλιση προσωπικών δεδομένων. Το hoteldesignandstyle.gr είναι πάντα ευαισθητοποιημένο σχετικά με την ενημέρωσή σου, τα δικαιώματά σου αλλά και τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων. Για οποιαδήποτε απορία έχετε παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Αυτή η πολιτική απορρήτου καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο το hoteldesignandstyle.gr διαχειρίζεται και προστατεύει κάθε πληροφορία όταν χρησιμοποιείς τον ιστότοπο www.hoteldesignandstyle.gr, και όχι μόνο. Το hoteldesignandstyle.gr μπορεί να αλλάξει αυτήν την πολιτική κατά καιρούς με την ενημέρωση αυτής της σελίδας. Θα πρέπει να ελέγχεις αυτή τη σελίδα για να βεβαιωθείς ότι είσαι ικανοποιημένος με οποιεσδήποτε αλλαγές. Αυτή η πολιτική ισχύει από 25 Mαΐου 2018.

Σχετική νομοθεσία

Παράλληλα με τα επιχειρησιακά και εσωτερικά συστήματα πληροφορικής της εταιρίας μας, ο ιστότοπος www.hoteldesignandstyle.gr έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται με την ακόλουθη εθνική και διεθνή νομοθεσία όσον αφορά την προστασία δεδομένων και την ιδιωτική ζωή των χρηστών:

– Οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων του 1995 (DPD)

– Κανονισμός για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR/EC/2016/679)

 1. Το hoteldesignandstyle.gr μέσω του δικτυακού τόπου/κόμβου τoυ (hoteldesignandstyle.gr ) προσφέρει τις υπηρεσίες τoυ σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους χρήσης. Οι επισκέπτες και οι χρήστες πρέπει να αναγνώσουν αυτούς προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη ή χρήση των σελίδων και υπηρεσιών, μόνο εφόσον τους αποδεχθούν πλήρως και ανεπιφύλακτα. Τυχόν επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου/κόμβου του hoteldesignandstyle.gr συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των κατωτέρω όρων, και όπως αυτοί ενδέχεται να τροποποιηθούν.
  Όπου κατωτέρω γίνεται χρήση του όρου «επισκέπτης» ή «χρήστης» εννοείται ότι περιλαμβάνονται πρόσωπα κάθε ηλικίας, φύλου, εθνικότητας κλπ, χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό.
 2. Με την αποδοχή -κατά τα ανωτέρω- των όρων χρήσης του παρόντος οι επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται το δικαίωμα του hoteldesignandstyle.gr να τροποποιεί τους όρους χρήσης, και δεσμεύονται από αυτούς. Το δε hoteldesignandstyle.gr θα προβαίνει σε σχετική καταχώρηση-ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του για τυχόν τροποποιήσεις, προσθήκες ή απαλοιφές στους όρους χρήσης.
 3. Τυχόν καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών με αντίστοιχη χρέωση) βαρύνει αποκλειστικά τους επισκέπτες/χρήστες.
 4. Το hoteldesignandstyle.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, καταργεί, επαναφέρει κ.λ.π. μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του, προσωρινά, μόνιμα ή κατά διαστήματα, χωρίς προειδοποίηση των επισκεπτών/χρηστών και μελών του.
 5. Το hoteldesignandstyle.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει στους χρήστες σχετικές πληροφορίες για την παρουσίαση των υπηρεσιών του καθώς και διαφημιστικό υλικό του ιδίου ή τρίτων. Στην τελευταία περίπτωση το hoteldesignandstyle.gr ουδεμία ευθύνη έχει για τη μορφή ή το περιεχόμενο του υλικού τρίτων. Επίσης ουδεμία ευθύνη έχει το hoteldesignandstyle.gr για οποιαδήποτε τυχόν επικοινωνία ή συναλλαγή των επισκεπτών/χρηστών με τους τρίτους διαφημιζόμενους.
 6. Το hoteldesignandstyle.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη ορισμένων υπηρεσιών ή και σελίδων του. Τα συγκεκριμένα αρχεία (cookies) χρησιμοποιούνται μόνο για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες/σελίδες του hoteldesignandstyle.gr και μόνο για στατιστικούς λόγους ή λόγους marketing. Με την χρήση του ιστότοπου του hoteldesignandstyle.gr δίνετε την συγκατάθεσή σας για την χρήση των cookies. Ο διαδικτυακός τόπος hoteldesignandstyle.gr χρησιμοποιεί  Google Analytics και Facebook Pixel για ανώνυμα δημογραφικά στοιχεία και ενδιαφέροντα αλλά και για την διαφημιστική προώθηση προς αυτόν προϊόντων και υπηρεσιών εκ μέρους του hoteldesignandstyle.gr. Πώς να απενεργοποιήσετε τα Cookies. Αν χρησιμοποιείτε Internet Explorer: 1) επιλέξτε από το μενού "Εργαλεία" και στη συνέχεια "Επιλογές Internet" 2) κάντε κλικ στην καρτέλα "Ιδιωτικό απόρρητο" 3) επιλέξτε τη ρύθμιση για την κατάλληλη ρύθμιση. Αν χρησιμοποιείτε Google Chrome: 1)επιλέξτε “Ρυθμίσεις” και στη συνέχεια “για προχωρημένους” 2) στην ενότητα "Απόρρητο και ασφάλεια", κάντε κλικ στην επιλογή "Ρυθμίσεις περιεχομένου" 3)κάντε κλικ στην επιλογή "Cookies". Αν χρησιμοποιείτε το Safari: 1) επιλέξτε “Προτιμήσεις” και στη συνέχεια “Απόρρητο” 2) κάντε κλικ στο "Κατάργηση όλων των δεδομένων ιστότοπου". Αν χρησιμοποιείτε Mozilla Firefox: 1) επιλέξτε από το μενού "Εργαλεία" και στη συνέχεια "Επιλογές" 2)κάντε κλικ στο εικονίδιο "Privacy" 3) βρείτε το μενού "cookies" και επιλέξτε τις σχετικές επιλογές. Αν χρησιμοποιείτε το Opera 6.0: 1) επιλέξτε από το μενού “Αρχεία" και στη συνέχεια “Προτιμήσεις" 2) κάντε κλικ στο “Απόρρητο”.
 7. Το hoteldesignandstyle.gr χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και σαφήνεια, τόσο ως προς τη χρονική εγγύτητα, όσο και ως προς την πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα αυτού. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του hoteldesignandstyle.gr για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου.
 8. Κάποιες από τις πληροφορίες της ιστοσελίδας μας παρέχονται από τρίτα πρόσωπα. Το hoteldesignandstyle.gr δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές και δεν εγγυάται για την ακρίβεια τους.
 9. Καμιά πληροφορία την οποία αποκτά ο χρήστης από το hoteldesignandstyle.gr και τις υπηρεσίες του, δε δημιουργεί καμιά εγγύηση ή υποχρέωση του portal εφόσον αυτή δεν έχει προβλεφθεί στους παρόντες όρους χρήσης.
 10. Η χρήση του hoteldesignandstyle.gr και του περιεχομένου του γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του χρήστη. Επομένως το hoteldesignandstyle.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές, ή φθορές οποιονδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με την ιστοσελίδα του.
 11. Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που τυχόν συγκαταλέγονται στο hoteldesignandstyle.gr έχουν τεθεί για λόγους ενημέρωσης. Εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους θα αφαιρεθούν άμεσα.
 12. Προκειμένου ο χρήστης να εγγραφεί στα newsletters του hoteldesignandstyle.gr πρέπει να καταχωρήσει μια έγκυρη διεύθυνση e-mail. Αυτή χρησιμοποιείται για την αποστολή του newsletter και άλλων ενημερωτικών μηνυμάτων προς τους χρήστες, καθώς και δελτίων προώθησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών του hoteldesignandstyle.gr ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Η αποστολή των newsletters θα γίνεται μόνον σε όσους χρήστες το έχουν ζητήσει, με την εγγραφή τους στην αντίστοιχη υπηρεσία της ιστοσελίδας. Η αποστολή των newsletters και το περιεχόμενο τους, θα καθορίζονται κατά την κρίση του hoteldesignandstyle.gr, το οποίο δεν εγγυάται συγκεκριμένο χρόνο ή συχνότητα αποστολής του. Το hoteldesignandstyle.gr διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την αποστολή newsletters οποτεδήποτε. Η εγγραφή του χρήστη για να λαμβάνει τα newsletters δεν δημιουργεί καμιά απολύτως αξίωση του, έναντι του hoteldesignandstyle.gr είτε για τη λήψη του είτε για τη μη αποστολή του.
 13. Ολόκληρο το περιεχόμενο του hoteldesignandstyle.gr (σήματα, κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά, σχέδια, υπηρεσίες κλπ) αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του, προστατευόμενη από το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, τις Διεθνείς Συμβάσεις και Συνθήκες.
  Σύμφωνα με τα ανωτέρω, κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει, ολόκληρο ή μέρος του, αντικείμενο συναλλαγής, αντιγραφής, τροποποίησης, παραποίησης, αναμετάδοσης καθοιονδήποτε τρόπο και οποιασδήποτε εν γένει μορφής εμπορικής ή άλλης αξιοποίησης ή εκμετάλλευσης. Εξαίρεση αποτελεί η αποθήκευση απλού αντιγράφου μέρους του περιεχομένου, σε προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για προσωπική και μόνο χρήση, με την απαραίτητη προϋπόθεση να περιλαμβάνεται η ένδειξη της προέλευσής του (hoteldesignandstyle.gr).
  Τα ως άνω ισχύουν και για προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων που αναφέρονται ή περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική σελίδα του hoteldesignandstyle.gr. Την δε ευθύνη γι’ αυτά έχουν αποκλειστικά και μόνον οι τρίτοι.
 14. Δεδομένου ότι ο παρόν διαδικτυακός τόπος περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, σχέδια, φωτογραφίες και εν γένει υλικό το οποίο δημιουργείται ή δημοσιεύεται από τρίτα πρόσωπα (συνεργάτες, χρήστες, επισκέπτες, μέλη κλπ), οι τελευταίοι δίνουν στο hoteldesignandstyle.gr το αποκλειστικό δικαίωμα καθ' οιουδήποτε τρόπου χρήσης αυτών, στα πλαίσια πάντα του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Υπεύθυνοι όμως για τη μορφή και το περιεχόμενο τέτοιου υλικού είναι αποκλειστικά οι δημιουργοί του, απαλλάσσοντας το hoteldesignandstyle.gr από οποιαδήποτε σχετική ευθύνη.
 15. Οι δε επισκέπτες του hoteldesignandstyle.gr είναι αποκλειστικά οι ίδιοι υπεύθυνοι για την ανάγνωση ή χρήση των πληροφοριών του υλικού τρίτων καθώς επίσης και για κάθε υλικό που οι ίδιοι παρέχουν ή δημοσιεύουν στο hoteldesignandstyle.gr. Τα ενυπόγραφα κείμενα και εν γένει το ενυπόγραφο υλικό εκφράζει τις απόψεις του συντάκτη/δημιουργού του και όχι του hoteldesignandstyle.gr. Σε περίπτωση που εκ της χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου από οποιονδήποτε επισκέπτη/χρήστη δημιουργηθούν ευθύνες ποινικές, αστικές ή διοικητικές, επιβληθούν πρόστιμα, δαπάνες ή εγερθούν αξιώσεις αποζημιώσεων κάθε φύσεως, ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται στην καταβολή των ανωτέρω. Στην περίπτωση δε που το hoteldesignandstyle.gr αναγκαστεί να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό τότε δικαιούται να το αναζητήσει από τον επισκέπτη/χρήστη.
  Επίσης ο τελευταίος είναι υποχρεωμένος να παρεμβαίνει υπέρ του hoteldesignandstyle.gr σε τυχόν δικαστική διαμάχη, ένεκα των ανωτέρω, και να αναλαμβάνει τη σχετική ευθύνη.
  Επίσης το hoteldesignandstyle.gr δεν προτρέπει ούτε προτείνει στους επισκέπτες/χρήστες την επιχείρηση οποιασδήποτε πράξης, την αποχή από οποιαδήποτε πράξη, σε ορισμένη συμπεριφορά, στην σύναψη συμφωνιών κλπ.
  Το hoteldesignandstyle.gr διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει ολόκληρο ή μέρος του υλικού που δημιουργεί ή αποστέλλει ο επισκέπτης/χρήστης, ιδία δε όταν προσβάλλονται τα χρηστά ήθη, ή έχουν άσεμνο ή προσβλητικό περιεχόμενο ή εάν τυχόν είναι ιδιαίτερα εκτεταμένα. Η παρούσα απαρίθμηση περιπτώσεων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
 16. Το hoteldesignandstyle.gr σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, και εν γένει όλο το περιεχόμενο παρέχονται χωρίς σφάλματα ή άλλα προβλήματα, ούτε αναλαμβάνει την υποχρέωση για διόρθωση αυτών. Επίσης, το hoteldesignandstyle.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές/εξυπηρετητές (servers) που χρησιμοποιούνται, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα συστατικά που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημία.
  Περαιτέρω, δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την αλήθεια, την ορθότητα, την πληρότητα ή την ποιότητα των περιεχομένων, σελίδων ή υπηρεσιών, ούτε προτείνει τη χρήση τους ή τη σύναψη συμφωνιών. Κάθε δαπάνη που αφορά στη χρήση των ανωτέρω καθώς και στην ανόρθωση τυχόν ζημιών που υποστούν οι επισκέπτες/χρήστες ή τρίτοι βαρύνει αποκλειστικά και μόνον τους ίδιους, απαλλασσομένου του hoteldesignandstyle.gr από οποιαδήποτε τέτοια ευθύνη ακόμα και στην περίπτωση αμέλειας.
 17. Το hoteldesignandstyle.gr δεν ελέγχει το περιεχόμενο, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων τόπων (websites) και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω σύνδεσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών τίτλων (banners). Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οι χρήστες αναλαμβάνουν την αποκλειστική ευθύνη. Τυχόν παράπονα ή αξιώσεις τους απευθύνονται αποκλειστικά στους αντίστοιχους τόπους ( web sites) και σελίδες.
  Το hoteldesignandstyle.gr σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των τόπων αυτών και των σελίδων στα οποία παραπέμπει.
 18. Απαγορεύεται η χρήση του site για την άσκηση αθέμιτων πρακτικών, (π.χ αθέμιτο ανταγωνισμό, πρακτικές spamming και εν γένει ότι αντίκειται στον κώδικα συμπεριφοράς χρηστών ΙΝΤΕRΝΕΤ).
 19. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του hoteldesignandstyle.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες. Τυχόν αντίθεση οποιασδήποτε διάταξης στο νόμο, καθιστά αυτήν άκυρη, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
 20. Η χρήση της ιστοσελίδας, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο της υπόκεινται στους ανωτέρω όρους χρήσης. Αν ο χρήστης – επισκέπτης θεωρεί τους όρους αυτούς μη αποδεκτούς, παρακαλείται να μην κάνει χρήση της ιστοσελίδας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Οι επισκέπτες/χρήστες του hoteldesignandstyle.gr συμφωνούν και αποδέχονται τα ακόλουθα:
Η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων διέπεται από τις διατάξεις της ισχύουσας Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 κλπ), καθώς και τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Οι επισκέπτες/χρήστες δίνουν το δικαίωμα στο hoteldesignandstyle.gr να διατηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα που του έχουν γνωστοποιηθεί από τους ίδιους.
Τυχόν αντιρρήσεις στην αρχειοθέτηση και επεξεργασία των στοιχείων αυτών θα πρέπει οπωσδήποτε να προβάλλονται από τους επισκέπτες/χρήστες  με αποστολή σχετικού μηνύματος στη ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  άλλως θεωρείται ότι ουδέποτε προβλήθηκαν.

 

Mε την επιφύλαξη παντός δικαιώματος απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η αναδημοσίευση φωτογραφικού υλικού ή κειμένων σε ηλεκτρονικά μέσα ή άλλα μέσα ενημέρωσης, ακόμα και με τη συγκατάθεση των διαφημιζομένων, χωρίς τη γραπτή άδεια της διεύθυνσης.

Powered by VWebdesign

© Copyright 2024

• HotelDesignAndStyle.gr


                                                Ανακαίνιση ξενοδοχείου

-

Διακόσμηση ξενοδοχείου

Top

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία περιήγησης. Με τη χρήση της αποδέχεστε αυτόματα τη χρήση των cookies.  

Read more for Privacy - Cookies policy

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…